Novi izvještaj o stanju klimatskih promjena


Tokom svibnja, u Hrvatskoj se izmjenjuju dani sa orkanskim olujama i katastrofalnim poplavama, sa onima nadprosječno visokih temperatura. Istovremeno, posljednjih mjeseci traju predstavljanja tzv. Radnih grupa, koja su započeta još krajem 2013, čime je dovršeno je predstavljanje najnovijeg Izvješća Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC).
Kao i na predhodnih četiri ovakva dokumenta još od kasnih devedesetih, i na ovome je radilo više tisuća klimatologa, fizičara, kemičara, metorologa i srodnih znanstvenika, iz preko stotinu zemalja svjeta uključujući i Hrvatske, i to na dobrovoljnoj osnovi. Time se osigurava do sada neprevaziđena objektivnost, ili "nepotkupljivost" podataka koje IPCC podastire.
Najnovije Izvješće, peto do sada, koje će biti u potpunosti dovršeno tek u listopadu ove godine, ostalo je na liniji predhodnog iz 2007., koje su mediji tada prenijeli kao katastrofično. U jednoj rečenici, Izvješće bi se moglo sažeti kao: prognoza sličnih brojki porasta temperature kao i ranije, ali sada iznesena sa većom sigurnošću. Izdvojit ćemo nekoliko zaključaka i tvrdnji koje navodi IPCC.

Svako od proteklih tri desetljeća je sve toplije, od bilo koje dekade počevši od 1850.
Proteklih 30 godina je ujedno i najtoplijih 30 u zadnjih 1400 godina.
Atmosferske koncentracije CO2, metana i didušikovog oksida su bez premca u zadnjih 800.000 godina. CO2 se povećao 40% u odnosu na predindustrijsko vrijeme.
Ljudski utjecaj na klimu je nedvojben. On se odražava na globalni hidrološki ciklus, na zagrijavanje atmosfere i oceana, na redukciju snijega i leda. Iznimno je vjerojatno da je ljudski utjecaj dominantni uzrok zabilježenog zatopljenja od sredine 20. stoljeća.

Rezultati rada IPCC su javno dostupni u brojnim dokumentima, koji su od detaljnih i stručnih, do skraćenih i lakše pristupačnih, dostupni za download u PDF formatu. Za dobro upoznavanje sa trenutnim stanjem klimatskih promjena, sa IPCC web stranice preporučamo dokument "Summary for Policymakers".