Veliki tečaj permakulture u Dubrovniku, listopad 2013.

Dubrovnik će nakon dulje pauze od 15-ak godina, krajem listopada 2013. ponovo ugostiti 72-satni PDC (međunarodni tečaj permakulturnog dizajna).

Pored pitanja kako stvoriti vlastitu hranu, energiju ili kuću od prirodnih materijala, permakultura odgovara na problem života u kriznim okolnostima, što je jedan od razloga njezine sve veće popularnosti kod nas.
Uz teoretske i praktične djelove, kroz 10 intenzivnih dana, tečaj permakulturnog dizajna usmjeren je na održivo preoblikovanje vlastitog životnog prostora. Sastoji se od slijedećih blokova: