Što je permakultura?

Ako tražite objašnjenje u tri riječi, onda je permakultura skupni termin za tehnike integralne praktične samoodrživosti.
Ako želite nešto precizniju definiciju, PK je često opisivana kao ekološki dizajn koji oponaša prirodne procese.

Zvuči simpatično, no što to zapravo znači?

Zamislite da imate povrtnjak, ali u njemu ne morate prekopavati niti plijeviti, jer on djeluje na principu šume. Zamislite da vaša kuća reciklira otpadnu vodu, ali na to ne morate trošiti energiju niti novac, jer taj sistem djeluje na principu močvare...
Zgodno zar ne?

Permakultura nudi "alate" za oblikovanje potpuno održivih cjelina za stanovanje i život (kuća, zgrada, imanje... itd), koji proizvode vlastitu hranu i energiju, pa sve do ekonomskih alternativa i novih socijalnih struktura.

Permakultura teško da je trendovska novotarija: već 40-ak godina, PK je prisutna na šest kontinenata, no razlog da možda niste već čuli za nju je što je djelovala tiho. Razmislite da i u šumi vlada potpuna tišina, no zapravo se tone vode polako penju od korjenja prema lišću... Volimo vidjeti permakulturu na sličan način. Primjera uspješnih PK projekata ima širom svijeta, i možemo ih razmotriti kada se vidimo na nekom predavanju.

PK crpi iz tradicije, ali je istovremeno radikalna i izraženo interdisciplinarna. Ne samo da posuđuje od poljodjelstva, energetike, šumarstva, graditeljstva, itd, već i nudi sasvim nove perspektive na mnoge od tih disciplina. Gotovo da ne treba ni isticati da permakultura predstavlja više od zbroja svojih djelova: sinergija koja nastaje interdisciplinarnim preklapanjem, u nekom trenutku stvara "klik", otklon od dosadašnjeg načina razmišljanja, pomak na novu razinu.

Ako se pitate da li PK razmišljanje može biti upotrebljeno u raznim životnim situacijama, poslu, međuljudskim odnosima... Pa, navratite na tečaj. :)
I da se vratimo na sasvim jednostavne relacije na kraju: da li permakultura nudi bilo kakav odgovor kada se uhvatite za glavu nakon TV dnevnika u pola osam? Pa recimo još da ju možemo opisati i kao "čamac za spašavanje" u svjetlu rastućih kriza.