Lista PDC tečajeva u Hrvatskoj za 2014. godinu

Za razvoj permakulture u Hrvatskoj najveću ulogu su imali "72-satni PDC" tečajevi. Ured za permakulturu i dalje odgovara na zanimanje građana za edukacijom, i nastavlja sa tečajevima i u prvoj polovici 2014.
Za svaki grad će ići i detaljnija najava oko mjesec dana ranije, a popisu će biti početkom godine pridodani još neki gradovi. Provjerite na našim stranicma da li se i vaš (ili vama najbliži) grad predviđa za ovu godinu, ili nas kontaktirajte sa upitom, prijedlogom, i slično.

2014. godina:

ožujak - Zagreb
ožujak - Osijek
travanj - Varaždin
svibanj - Šibenik
lipanj - otok Zlarin

Veliki tečaj permakulture po prvi puta u Osijeku!

Tokom zadnjih 10 godina permakultura se sjajno razvila u Hrvatskoj, u čemu su bitnu ulogu odigrali edukacija i tečajevi. Veliki 72-satni tečaj, u svijetu poznat kao PDC (tečaj permakulturnog dizajana), na samom kraju 2013. po prvi puta dolazi na područje Slavonije, točnije u Osijek.
Pored pitanja kako stvoriti vlastitu hranu, energiju ili kuću od prirodnih materijala, permakultura odgovara na problem života u kriznim okolnostima, što je jedan od razloga njezine sve veće popularnosti kod nas.
Uz teoretske i praktične djelove, kroz 10 intenzivnih dana, tečaj permakulturnog dizajna usmjeren je na održivo preoblikovanje vlastitog životnog prostora. Sastoji se od slijedećih blokova:

Pokrenuta permakultura u Dalmaciji!


Od sredine 2012., Ured za permakulturu bio je "generator" na dovođenju permakulture u Dalmaciju. Taj dio Hrvatske je u proteklh 15-ak godina ostao sasvim zaobiđen, dok su se aktivnosti u permakulturi odvijale u ostalim djelovima zemlje. U godini dana, održani su: javna predstavljanja permakulture u Splitu, Zadru, Šibeniku, Sinju i Braču, a zatim i PDC tečajevi permakulture u Zadru, Zlarinu (kraj Šibenika) i Dubrovniku. U Splitu su u tom periodu organizirana dva PDC tečaja, nakon kojih su nastala čak dva ogranka splitskih permakulturnih grupa. Prvi je urodio neformalnom inicijativom, mahom mlađih građana, nazvanom Permakultura Dalmacija, a drugi udrugom osnovanom početkom listopada 2013., nazvanom Zelena Spirala. Ova udruga već radi na pokretanju vrta na jednom prostoru unutar grada. Zadarska udruga za zaštitu okoliša Eko Zadar aktivno je krenula u projekte koji se bave urbanom agrikulturom i ozelenjavanjem, dok je Permakultura Dalmacija u Splitu organizirala seriju javnih tribina (sa temama alternativne ekonomije, konsenzusa, čitanja biljaka na terenu…), također i seriju permablitz radionica. Na vidiku je nastavak sličnih aktivnosti, radi se na pokretanju prvog splitskog GSR-a već do kraja 2013. Permakulturi u Dalmaciji prognoziramo, barem u bližoj budućnosti, dalji nastavak ovog uzleta. A što se nas tiče, možemo staviti kvačicu na listi prioriteta: pokretanje permakulture na mediteranskom dijelu Hrvatske - check!