Pokrenuta permakultura u Dalmaciji!


Od sredine 2012., Ured za permakulturu bio je "generator" na dovođenju permakulture u Dalmaciju. Taj dio Hrvatske je u proteklh 15-ak godina ostao sasvim zaobiđen, dok su se aktivnosti u permakulturi odvijale u ostalim djelovima zemlje. U godini dana, održani su: javna predstavljanja permakulture u Splitu, Zadru, Šibeniku, Sinju i Braču, a zatim i PDC tečajevi permakulture u Zadru, Zlarinu (kraj Šibenika) i Dubrovniku. U Splitu su u tom periodu organizirana dva PDC tečaja, nakon kojih su nastala čak dva ogranka splitskih permakulturnih grupa. Prvi je urodio neformalnom inicijativom, mahom mlađih građana, nazvanom Permakultura Dalmacija, a drugi udrugom osnovanom početkom listopada 2013., nazvanom Zelena Spirala. Ova udruga već radi na pokretanju vrta na jednom prostoru unutar grada. Zadarska udruga za zaštitu okoliša Eko Zadar aktivno je krenula u projekte koji se bave urbanom agrikulturom i ozelenjavanjem, dok je Permakultura Dalmacija u Splitu organizirala seriju javnih tribina (sa temama alternativne ekonomije, konsenzusa, čitanja biljaka na terenu…), također i seriju permablitz radionica. Na vidiku je nastavak sličnih aktivnosti, radi se na pokretanju prvog splitskog GSR-a već do kraja 2013. Permakulturi u Dalmaciji prognoziramo, barem u bližoj budućnosti, dalji nastavak ovog uzleta. A što se nas tiče, možemo staviti kvačicu na listi prioriteta: pokretanje permakulture na mediteranskom dijelu Hrvatske - check!