Projektiranje

Preko Ureda za permakulturu možete se obratiti permakulturistima za projektiranje (dizajn) cjelovitih rješenja za imanje, okućnicu, terasu, stan, farmu... ili takoreći bilo što. Ovaj relativno složen proces sastoji se od promatranja i analize lokacije, i zatim izrade kompleksnog plana koji uključuje segmente energije, proizvodnje hrane, sakupljanja i recikliranja vode itd, sve do ljudskih društvenih struktura.
Ili skraćeno, možete naručiti permakulturni projekt.

Napominjemo da ovakve projekte izrađuju diplomirani permaulturisti, a za pojedine segmente angažirani su oni koji imaju i odgovarajuće stručnosti izvan PK (recimo arhitekt/ica, krajobrazni dizajner/ica, itd).
Za detalje nam se slobodno obratite.